Numizmatikai előadássorozat
www.numizmatika.org
2010 ősz


Bene Attila - 2010. szeptember 16. - Német gulden, magyar forint - Magyarország Monarchián belüli pénzrendszere Német gulden, magyar forint - Magyarország Monarchián belüli pénzrendszere (144 MB)
Bene Attila - 2010. szeptember 16.
Volt-e kapcsolata a kiegyezést követően megteremtett honi pénzrendszernek a német egység megteremtésével? (A kérdés persze költői - természetesen volt.) A Kiegyezést követően hogyan született meg az osztrák-értékű forint (Gulden) képezte alapokon az immár magyar forint? Az érdeklődők megismerkedhetnek az egyleti-tallér (Vereinsthaler) vagy éppen a szemer fogalmával, és némi bulvár jelleget beemelve a numizmatikába, azt is megtudhatják, miért és hogyan készült állami "hamisítvány" a Kiegyezés tiszteletére és emlékére. Bemutatásra kerül a pénzrendszer egyetlen "közös" gulden érméje is, de még arra is sort kerít a szerző, hogy a forintérmék forgalmát azoknak a pengő megteremtésekor történő végleges kivonásáig nyomon kövesse, rámutatva arra, hogy a korona-rendszerben azok hivatalos fizetőeszközként tovább funkcionáltak.


Pandula Attila - 2010. november 11. - Az 1939-es I. és II. osztályú Német Vaskereszt magyar kitüntetettjei Az 1939-es I. és II. osztályú Német Vaskereszt magyar kitüntetettjei (151 MB)
Pandula Attila - 2010. november 11.
Kik és miért kapták meg a Német Vaskeresztet Magyarországon? Kik és miért nem kaphatták meg? A bürokrácia még az összeomlás utolsó napjaiban is dolgozott, elutasított vagy engedélyezett viselési kérelmeket. Egy kitüntetés, ahogy a kutató látja.


Zbysek Sustek - 2010. december 9. - Párhuzamos pénzrendszerek Csehszlovákiában 1949-1992 között Párhuzamos pénzrendszerek Csehszlovákiában 1949-1992 között (322 MB)
Zbysek Sustek - 2010. december 9.
Csehszlovákiában az 1948 utáni rendszerváltás és a vele kapcsolatos gazdasági elszigeteltség komoly áru- és valutahiányt okozott, amelyet a hatóságok azzal próbálták enyhíteni, hogy jó minőségű árut valutáért értékesítettek a lakosság részére. Kezdetben az államosított áruházak speciális, csak külföldi vásárlók számára engedélyezett osztályain lehetett valutáért vásárolni. 1949 elején önálló Darex nevű bolthálózatot hoztak létre, amelyekben az év áprilisától már csehszlovák állampolgárok is vásárolhattak. 1950-től csak valutával vagy arany beváltásáért kapott utalvánnyal lehetett fizetni. Az 1953-as pénzreformot követően a Darex boltokat bezárták. A lakosságnál maradt Darex utalványokat rendkívül hátrányos arányban váltották át a törvényes új pénzre. A komoly valutahiány enyhítésére 1957-ben ismét bevezették a nagyobb városban ezeket a speciális valutás boltokat. Ezekben a Tuzex nevű boltokban szintén csak utalványokkal (bónokkal), később pedig nyugati valutával is lehetett fizetni. A Tuzex boltok 1992 június végéig működtek. A Darex és a Tuzex hálózatban saját pénzjegyeket bocsátottak ki, kezdetben csak igen korlátozott mennyiségben. A lakosság többsége csak a feketepiacon juthatott hozzá, de 1981 után tulajdonképpen törvényesen és társadalmilag elismert pénzrendszerként működött a nemzeti valutával párhuzamosan. A Tuzex-nek igen komoly hatása volt a nép gondolkodására és viselkedésére, sőt a köznapi nyelvre is.


[Vissza az előző oldalhoz!]
© GalileoWebcast.hu