Numizmatikai előadássorozat
Magyar Numizmatikai Társulat - 2012 ősz


Historia Augusta numizmatikus szemmel

A 2-3. század történetírásában található érmék elnevezései szerteágazó vita tárgyát képezik. A sokszor egymásnak ellentmondó vélemények alapján nehéz kideríteni az igazságot. A vitaindítónak szánt előadás célja, hogy minél többen foglalkozzanak a témával, és ezzel elősegítve a téves megállapítások kiszűrését.

Kocsis Károly - 2012. szeptember 18. - A Historia Augusta numizmatikus szemmel A Historia Augusta numizmatikus szemmel (150 MB)
Kocsis Károly - 2012. szeptember 18.
A csak hang (MP3) változat   >  


A nagybányai pénzverde termelése, jövedelmezősége a 15. század második felében

Az előadás kérdéseket vet fel, s Magyarországról szóló két olasz nyelvű jelentés (1462/63 illetve 1503.) adatait elemzi. Ennek alapján arra tesz kísérletet, hogy a források adta keretek között az eddigieknél árnyaltabban szóljon a nagybányai pénzverésből származó királyi jövedelemről. Az előadó ennek alapján próbál a bányavidék aranytermelésének középkorvégi alakulására következtetni.

Draskóczy István - 2012. október 16. - A nagybányai pénzverde termelése, jövedelmezősége a 15. század második felében A nagybányai pénzverde termelése, jövedelmezősége a 15. század második felében (186 MB)
Draskóczy István - 2012. október 16.
A csak hang (MP3) változat   >  


Szivák Imre (1849-1912) emlékülés
2012. november 20.

Szül.: Kiskunfélegyháza, 1849. szeptember 8. - megh.: Budapest, 1912. március 20.

Politikus, ügyvéd, jogi író. 1872-től jászkun kerületi aljegyző. 1875-től haláláig országgyűlési képviselő és ügyvéd Budapesten. A Magyar Numizmatikai Társulat tagja 1901-től haláláig. A társulat megalakulásakor annak ideiglenes elnöke, majd 1902-től tiszteletbeli elnöke. Előszeretettel gyűjtötte a magyar szabadságmozgalmak, a Bocskai-, Bethlen-, Thököly- és Rákóczi-korszak pénz- és éremverésének darabjait. Halálának 100. évfordulóján életrajzának felelevenítésével (Ujszászi Róbert) és három rövid előadással emlékezünk rá.

Ujszászi Róbert - Szivák Imre emlékezete Szivák Imre emlékezete (41 MB)
Ujszászi Róbert
A csak hang (MP3) változat   >  
Tóth Csaba - Bethlen Gábor pénzverése Bethlen Gábor pénzverése (116 MB)
Tóth Csaba
A csak hang (MP3) változat   >  
Kotan Richárd - A Rákóczi-szabadságharc pénzei A Rákóczi-szabadságharc pénzei (102 MB)
Kotan Richárd
A csak hang (MP3) változat   >  
Szemán Attila - A Rákóczi-szabadságharc időszakában hasznalt A Rákóczi-szabadságharc időszakában hasznalt "labanc" rézpénzek (84 MB)
Szemán Attila
A csak hang (MP3) változat   >  


Szapolyai János (1526-1540) pénzverése

Az utolsó nemzeti király pénzverése a magyar pénztörténet egyik legérdekesebb fejezete. Mivel a királyi pénzügyigazgatás iratai szétszóródtak, sok a találgatás és a feltételezés - jószerével az ellenfél, I. Ferdinánd király (1527-1564) propagandairataira és az elfogult kortársakra vagyunk utalva. Az előadásban azokra a kérdésekre keressük a választ, amelyeket a magyar pénztörténetírás mind a mai napig nem tudott megnyugtatóan megválaszolni: rossz minőségűek voltak-e János király pénzei? Szétesett-e az utolsó nemzeti király pénzügyigazgatása? Rossz gazdája volt-e a királyi jövedelmeknek a János-párt? Ha mindezt teljességgel megválaszolni nem is tudjuk, abban bízzunk, hogy a megoldáshoz közelebb jutunk majd.
Gyöngyössy Márton - 2012. december 4. - Szapolyai János (1526-1540) pénzverése Szapolyai János (1526-1540) pénzverése (156 MB)
Gyöngyössy Márton - 2012. december 4.
A csak hang (MP3) változat   >  

[Vissza az előző oldalhoz!]
© GalileoWebcast.hu