Numizmatikai előadássorozat
Magyar Numizmatikai Társulat - 2013 tavasz


Középkori magyar aranyforintok

Előadónk feldolgozta a középkori magyar aranyforintokat a korábban megjelent hasonló könyvekben szereplő adatokon és információkon túl, a mai ismereteink szerint. Előadásában szó lesz az aranyforintok készítési technikájáról, érdekes veretekről, néhány eddig ismeretlen típusról és verdejegyről, újabb kutatások eredményeként előkerült kamaraispánok működéséről. Bemutatja a kiadás előtt álló Aranykönyvet.

engyel András - 2013. január 15. - Középkori magyar aranyforintok Középkori magyar aranyforintok (95 MB)
Lengyel András - 2013. január 15.
A csak hang (MP3) változat   >  


Koronázási kardvágás érmeken

A koronázási kardvágás egy hungarikum, ez más népek koronázási szertartásainak nem volt része. Általában annyi közismert erről, hogy Magyarország frissen koronázott király a négy égtáj felé történt sújtásokkal kinyilvánította: az országot minden ellenséggel szemben megvédi. A koronázási szertartás e jelenete valahonnan a magyar nép írott történelme előtti korszakból származtatható, az istenkirállyá avatás szertartásának része lehetett. Az 1712-es koronázás kapcsán jelent meg az első érem, amely ágaskodó lova hátán ülő királyt (III. Károly) ábrázol a kardvágás megtételekor. A III. Károlyt követő Habsburgok majd mindegyikéről készült koronázási kardvágásos érem egészen az 1916. évi utolsó koronázásig. Az előadás ezen érmek részletesebb megismertetésén túl betekintést kíván adni az MTA . BTK. TTI. "Lendület" Szent Korona Kutatócsoport numizmatikai munkájába is.

Soltész Ferenc - 2013. február 19. - Koronázási kardvágás érmeken Koronázási kardvágás érmeken (161 MB)
Soltész Ferenc - 2013. február 19.
A csak hang (MP3) változat   >  


A vadászat numizmatikai emlékei
2013. március 19.

Az előadásainkkal kísérletet teszünk arra, hogy a pénzverés kezdeteitől indulva korszakról korszakra haladva bemutassuk a pénzeken megjelenő vadászati ábrázolásokat. Témaválasztásunk, mint motívum-gyűjtői terület meglehetősen feldolgozatlan és hiánypótló.
Dr. Kahler Frigyes - A vadászat numizmatikai emlékei - bevezető gondolatok A vadászat numizmatikai emlékei - bevezető gondolatok (21 MB)
Dr. Kahler Frigyes
A csak hang (MP3) változat   >  
dr. Hollósy István - A trófeabírálati érmekről és vadászkitüntetésekről A trófeabírálati érmekről és vadászkitüntetésekről (80 MB)
dr. Hollósy István
A csak hang (MP3) változat   >  
Rayman János - Vadászati kiállítások érmei, jelvényei Vadászati kiállítások érmei, jelvényei (76 MB)
Rayman János
A csak hang (MP3) változat   >  
Bene Attila - Vadászati jelenetek pénzeken és érmeken Vadászati jelenetek pénzeken és érmeken (91 MB)
Bene Attila
A csak hang (MP3) változat   >  


Serapis ábrázolása a római érmeken

Serapis egy szinkretikus istenség, mely az évszázadok alatt jelentősen átalakult. Egyiptomból indult, és míg eljutott a Római Birodalom legrangosabb istenei közé megjelenésében és feladataiban is változások következtek be. Ősi görög-római istenek szerepét vette át, miközben megtartotta egyiptomi eredetét is. Az előadás főleg numizmatikai szempontból közelíti meg a Serapissal kapcsolatos problémákat, eközben az éremgyűjtőknek is szolgál néhány újdonsággal.
Kocsis Károly - 2013. április 16. - Serapis ábrázolása a római érmeken Serapis ábrázolása a római érmeken (143 MB)
Kocsis Károly - 2013. április 16.
A csak hang (MP3) változat   >  


A Szent István rend, 1938 óta

Magyar Királyi Szent István-rend a Magyar Királysághoz kötődő lovagrend, amelyet 1764-ben Mária Terézia magyar királynő alapított. A Katonai Mária Terézia-rend mellett ez lett a Habsburg Birodalom legjelentősebb kitüntetése. A Szent István-renddel olyan kiváló polgári és egyházi érdemeket jutalmaztak, amelyek a Magyar Királysághoz is kötődtek. A rend nagymesteri tisztségét 1938-ban Horthy Miklós kormányzó vette át. A rendet 1946-ban a II. Magyar Köztársaság kikiáltásakor szüntették meg.
Pandula Attila - 2013. május 16. - A Szent István rend, 1938 óta A Szent István rend, 1938 óta (100 MB)
Pandula Attila - 2013. május 16.
A csak hang (MP3) változat   >  

[Vissza az előző oldalhoz!]
© GalileoWebcast.hu