Garai Géza előadássorozat - 2013 tavasz
Alba Regia Egyetemi Központ, Székesfehérvár


Infotechnika az őskortól napjainkig

Az összegyűjtött tudás (információ) és a kommunikáció jelentősége a Homo Sapiens fejlődésében és ezek bizalmasságának a biztosítása jelen korunk technikájával.

Infotechnika az őskortól napjainkig  - Dr. Tóth Mihály - 2013. január 30. Infotechnika az őskortól napjainkig (235 MB)
Dr. Tóth Mihály - 2013. január 30.


Intelligens otthonok

A számítástechnikai eszközök és az infokommunikációs technológia fejlődése forradalmi változásokat hozott nemcsak a professzionális informatika alkalmazók, hanem az otthonok életébe is. Az információ mindenki számára olcsón és azonn al elérhetővé vált. Az előadás központi témája, hogyan hatott ez a fejlődés az emberek életére, miként használják ki ezeket a lehetőségeket. Bemutatásra kerülnek az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központban az intelligens otthonok témában futó kutatási projektek.

Intelligens otthonok - Dr. Seebauer Márta - 2013. március 6. Intelligens otthonok (234 MB)
Dr. Seebauer Márta - 2013. március 6.


Processzorok mindenütt

Az előadás keretében olyan, a mindennapjainkra nagy hatással bíró elektronikus eszközökről lesz szó, amelyek rejtőzködve ugyan, de részei az életünknek. Ezek a mikroprocesszorok, mikrokontrollerek a legnagyobb sorozatban gyártott félvezető eszközök, különböző készülékben történő alkalmazásuk szinte természetes és általában elkerülhetetlen. További felhasználási területek keresése, az alkalmazás mikéntje jelenleg is fontos kutatási terület.

Processzorok mindenütt  - Dr. Györök György - 2013. április 3. Processzorok mindenütt (157 MB)
Dr. Györök György - 2013. április 3.


400 évvel a távcső feltalálása után - modern eszközök és módszerek a csillagászatban

Az asztronómiát széles körben a legősibb tudományként tartják nyilván. Nem véletlen, hiszen a feljegyzett csillagászati megfigyelések igen hosszú múltra tekintenek vissza. A több ezer éves lassú, monoton fejlődés azonban hatalmas lendületet kapott alig négy évszázada, amikor Galilei távcsövét az ég felé fordította, kiterjesztve a határokat a "végtelenig". Az Univerzumról alkotott képünk azután gyökeresen megváltozott a XX. században: galaxisok millárdjai váltak láthatóvá az ősrobbanást igazoló kozmikus háttérsugárzás előterében, a Naprendszerünkön kívüli bolygók létezése vált bizonyossággá - s hosszasan folytathatnánk e felsorolást. Ez az előadás betekintést szeretne adni azon folyamat mikéntjébe, mely ezen eredményeket szolgáltatja. Röviden áttekintjük a megfigyelési csillagászat eszközeinek, elsősorban a távcsöveknek és a képrögzítő detektoroknak a fejlődését, a színképelemés térhódítását és jelentőségét. Betekintünk az űrkorszak adta lehetőségek tárházába, valamint a számítástechnika és a csillagászat szoros összefonódását vizsgáljuk meg kicsit közelebbről, mely elengedhetetlen a hatalmas mennyiségű mérési adatok rögzítésében és értelmezésében.

400 évvel a távcső feltalálása után - modern eszközök és módszerek a csillagászatban - Dr. Fűrész Gábor műszerfejlesztő csillagász (Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ) - 2013. június 4. 400 évvel a távcső feltalálása után - modern eszközök és módszerek a csillagászatban (401 MB)
Dr. Fűrész Gábor műszerfejlesztő csillagász (Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ) - 2013. június 4.


[Vissza az előző oldalhoz!]
© GalileoWebcast.hu