Tudományos Csopa Cafe
Csodák Palotája - 2017 tavaszi sorozat


A teremtés szabadsága

Pintér Gergő matematikus, a MateMorfózis ismeretterjesztő előadássorozat alapítója, egy avantgard diszkópunk zenekar énekese. Az MTA Rényi Intézetben kutatóként dolgozik szingularitáselmélet és topológia témákban, melyek a geometria modernebb ágaihoz tartoznak. Emellett a BGF-en, BME-n és ELTE-n tart matematika kurzusokat. Ismeretterjesztő előadássorozata mindenkihez szól, nem számít, ki mennyire volt jó matematikából, mennyire állt hozzá közel vagy távol tőle. A cél nem is igazán a matematikai ismeretterjesztés. Sokkal inkább olyan, hétköznapokban, művészetekben, fantáziánkban megjelenő, nehezen megfogható fogalmak és eszmék bemutatása, amik a matematika képzeletbeli világában sokkal konkrétabban tetten érhetően. Ilyen, mindannyiunkat izgató víziók például a teremtés, a végtelen, a tér és az idő, az ellentétek egysége.

A teremtés szabadsága - Pintér Gergő  (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) - 2017. január 10. A teremtés szabadsága (738 MB)
Pintér Gergő (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) - 2017. január 10.
A csak hang (MP3) változat   >  


Társas kapcsolatok, választóvonalak, közösségi hálók

Február 14-én, Bálint-napon rendhagyó Tudományos Csopa Caféra várjuk az érdeklődőket a Csopa Camponába. Ezúttal egy kutató házaspárt látunk vendégül, hogy megtudjuk, milyen az, amikor a feleség és a férj néha együtt, néha külön-külön mélyed el a tudomány rejtelmeiben. Az alapvetően kutatásmódszertannal és statisztikai elemzéssel foglalkozó kutatók az általuk vizsgált számos téma közül a hozzájuk legközelebb állókból szemezgetnek a Tudományos Csopa Cafe során:

Az emberi kapcsolatok vizsgálata a szociológia egyik központi kérdése. A társadalom nem csak egyénekből épül fel, hanem ezen egyének interakcióiból is. A közeli személyes kapcsolatok pedig kitüntetett szereppel rendelkeznek az emberek életében, társas támogatást nyújthatnak, segíthetnek céljaink elérésében (például új munkahelyhez jutni), és összességében integrálják az egyéneket a társadalomba. A kapcsolatok dinamikájának alakulása jól reflektál a társadalom más folyamataira, egyfajta útmutatóként működik a társadalmi változások megértéséhez. Az európai szinten egyedülállóan gazdag magyar kutatási adatok alapján, nyomon tudjuk követni, hogy a rendszerváltozás óta hogyan alakult a lakosság közeli kapcsolatainak nagysága és struktúrája, ezen keresztül a társadalmi folyamatok részletes vizsgálata válik lehetségessé. Az adatok arra is lehetőséget biztosítanak, hogy megvizsgáljuk, melyek azok a dimenziók, amelyek valódi választóvonalat jelentenek az emberek között, vannak-e olyan csoportjai a társadalomnak, akik között a párbeszéd szinte lehetetlennek tűnik.

A közösségi oldalak kétségkívül fontos szerepet játszottak a kapcsolatok dinamikájának és struktúrájának az alakításában. Az iWIW egy sokáig sikeres hazai próbálkozás volt, vezető közösségi oldalként fontos szerepet játszott a kapcsolathálózatok részben online térbe terelésében. A Facebook előretörése és az iWIW elsorvadása utólag értékelve egy természetes folyamatnak hat. Azonban az iWIW felépülése és eltűnése nem egy-két hónap alatt ment végbe, egy fokozatos növekedés, majd erózió történt. Ez lehetőséget teremt arra, hogy megértsük, hogyan épül fel, majd le egy ilyen hálózat, kik azok akik elsőként belépnek és kik azok akik a végsőkig kitartanak.

Társas kapcsolatok, választóvonalak, közösségi hálók - Koltai Júlia és Kmetty Zoltán (MTA TK Szociológiai Intézet és ELTE Társadalomtudományi Kar) - 2017. február 14. Társas kapcsolatok, választóvonalak, közösségi hálók (513 MB)
Koltai Júlia és Kmetty Zoltán (MTA TK Szociológiai Intézet és ELTE Társadalomtudományi Kar) - 2017. február 14.
A csak hang (MP3) változat   >  


Hegyek-völgyek tudománya

A túrázó kutató tudományos szemmel vizsgálja a hegyek-völgyek világát. Az ismeretterjesztő előadás egy pilisi kalandozás geológiai rejtelmeit tárja elénk.

Hegyek-völgyek tudománya - Böszörményi Sándor geográfus - 2017. március 7. Hegyek-völgyek tudománya (319 MB)
Böszörményi Sándor geográfus - 2017. március 7.
A csak hang (MP3) változat   >  


Kutató középiskolások a kémia bűvöletében

Kutatókat bemutató sorozatunk áprilisi fejezetében középiskolás diákokat látunk vendégül. Fruzsinát és Noelt - a Berzsenyi Dániel Gimnázium kémia önképzőkörének lelkes résztvevőit - arról faggatjuk, mi motiválja őket abban, hogy szabadidejük egy részét a tudományok művelésére fordítsák. Megtudhatjuk, hogyan és miért mélyedtek el a kémia rejtelmeiben, milyen eredményekkel szolgált ez irányú tevékenységük. Ismeretterjesztő előadásukban a szakterületükön elért eredményeket tárják elénk.

Kutató középiskolások a kémia bűvöletében - Márfai Fruzsina és Nyariki Noel - 2017. április 18. Kutató középiskolások a kémia bűvöletében (268 MB)
Márfai Fruzsina és Nyariki Noel - 2017. április 18.
A csak hang (MP3) változat   >  


Mágneses mérések a régészet szolgálatában

Porolissum egy ókori római város volt Dacia provincia területén, a stratégiai fontosságú Meszesi kapu közelében. A város a Római Birodalom fennhatósága alatt fontos katonai szerepet töltött be, a helyőrség azonban békésen együtt élt a környék dák őslakosaival, így a települést mindvégig katonai telepvárosként (municipium) jegyezték. A város ismert maradványai a mai Románia területén, Szilágy megyében, Zilahtól mintegy 8 km-re keletre találhatók.

A rómaiak a térség természeti adottságait kihasználva a város közelében található vulkáni kőzetekből építkeztek. Ezen kőzetek sajátossága, hogy az üledékes kőzetekhez viszonyítva nagy mágneses szuszceptibilitással rendelkeznek, s a tárgyalt történelmi távlatban az említett szuszceptibilitás jelentősen eltér a maradványokat körülvevő talajétól, így az eltemetett objektumok mágneses mérésekkel jól kimutathatók, lehatárolhatók. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének kollégái és hallgatói, régész kutatócsoportokkal karöltve évek óta végeznek mágneses, régészeti geofizikai méréseket Porolissum városának ez idáig eltemetett maradványait kutatva. A mérések célja a felszín alatti objektumok helyének lokalizálásán túl azok mélységének megállapítása is. Ezt geofizikai inverziónak nevezzük.

Előadásom során némi magnetosztatikai "alapozás" után betekintést szeretnék nyújtani a mágneses mérések pontosabb elméleti hátterébe, a mérőeszközök működésébe, valamint a mérések kivitelezésébe. A gondolatmenet folytatásaként bemutatok egy egyszerű elméleti modellt, nevezetesen egy idealizált, eltemetett, környezetétől jelentősen eltérő, nagy mágneses szuszceptibilitású, hasáb alakú fal felett kialakuló 2D-os mágneses intenzitás számolását különböző méretű és mélységű falak esetén. Végül egy valós terepi mérés eredményeit vetjük össze a modellezés során kapott adatokkal.

Mágneses mérések a régészet szolgálatában - Tomozi Gábor - 2017. május 23. Mágneses mérések a régészet szolgálatában (421 MB)
Tomozi Gábor - 2017. május 23.
A csak hang (MP3) változat   >  


[Vissza az előző oldalhoz!]
© GalileoWebcast.hu